Trang chủ   |    Về chúng tôi   |    Dịch vụ   |    Tin tức   |    Tuyển dụng   |
Tin mới đưa | Lăng Kính NIAGS số 51 tháng 03/2014 | Lăng Kính NIAGS số 50 tháng 02/2014 | Lăng Kính NIAGS số 49 tháng 01/2014 |
Lịch Bay
VN223HAN-SGN 06:00
VN1233HAN-PQC 06:05
VN1201HAN-VCA 06:45
VN1601HAN-BMV 07:40
VN663HAN-SIN 07:45
VN1553HAN-CXR 07:55
VN1591HAN-VDH 08:05
VN1541HAN-HUI 08:10
VN231HAN-SGN 08:30
VN1651HAN-TBB 08:35
CZ372HAN-CAN 08:35
VN611HAN-BKK 09:00
VN165HAN-DAD 09:20
VN233HAN-SGN 09:30
AE1856HAN-RMQ 09:40
B732HAN-KHH 09:50
VN921HAN-VTE-PNH 10:00
VN237HAN-SGN 10:00
VN1702HAN-DIN 10:00
VN530HAN-PVG 10:20
VN7702HAN-DIN 10:20
VN414HAN-ICN 10:30
KA296HAN-HKG 10:35
TG561HAN-BKK 10:35
VN661HAN-SIN 10:40
VN592HAN-HKG 10:40
VN235HAN-SGN 11:20
VN167HAN-DAD 11:20
CI792HAN-TPE 11:35
CZ3050HAN-CAN 11:45
VN1713HAN-VII 11:50
VN1557HAN-CXR 12:05
VN239HAN-SGN 12:20
NX891HAN-MFM 12:25
SQ175HAN-SIN 12:35
VN506HAN-CAN 12:40
VN1203HAN-VCA 12:45
VN931HAN-LPQ-REP 12:45
VN1565HAN-DLI 13:05
KE480HAN-ICN 13:10
MH753HAN-KUL 13:20
VN249HAN-SGN 13:20
VN7704HAN-DIN 13:25
VN1543HAN-HUI 13:30
VN169HAN-DAD 13:35
VN1704HAN-DIN 13:40
VN253HAN-SGN 14:30
OZ728HAN-ICN 14:40
VN1641HAN-VCL 14:50
VN681HAN-KUL 14:55
VN837HAN-REP 15:30
VN259HAN-SGN 15:30
VN173HAN-DAD 15:35
VN613HAN-BKK 16:15
VN257HAN-SGN 16:40
QV312HAN-VTE 16:40
VN1613HAN-PXU 16:45
VN957HAN-RGN 16:50
VN1615HAN-PXU 17:05
VN839HAN-REP 17:10
VN578HAN-TPE 17:25
VN1715HAN-VII 17:30
VN255HAN-SGN 17:30
VN835HAN-REP 17:50
VN175HAN-DAD 18:10
VN1561HAN-CXR 18:20
VN261HAN-SGN 18:30
VN586HAN-KHH 18:35
VN177HAN-DAD 18:45
QV314HAN-LPQ 18:50
VN265HAN-SGN 19:00
VN1545HAN-HUI 19:15
VN271HAN-SGN 20:05
VN179HAN-DAD 20:10
VN273HAN-SGN 20:45
TG565HAN-BKK 20:45
VN279HAN-SGN 21:55
VN37HAN-FRA 22:50
KE680HAN-ICN 22:50
OZ734HAN-ICN 23:00
VN17HAN-CDG 23:20
VN416HAN-ICN 23:45
VN6414HAN-ICN 23:50
JL752HAN-NRT 23:50
VN346HAN-NGO +00:20
VN330HAN-KIX +00:20
VN55HAN-LGW +00:30
VN310HAN-NRT +00:40
VN426HAN-PUS +00:50
VN356HAN-FUK +01:40
OZ9523HAN-HKG +02:20
KE359HAN-SIN +03:50
OZ383HAN-SIN +05:05
Dịch vụ
Dịch vụ Hành khách
Dịch vụ Sân đỗ
Dịch vụ Đào tạo
Dịch vụ Sửa chữa
Dịch vụ Hàng hóa
Nghề nghiệp
Hãy tham gia cùng chúng tôi để được hòa mình vào một môi trường trung thực, thẳng thắn, đoàn kết, tôn trọng các giá trị tài năng...>>
  Sổ tay nhân viên

Khách hàng
của
chúng tôi

Copyrights © 2013 Noi Bai Int'l Airport Ground Services | Disclaimer | Privacy | Site map
      Tận tụy tạo thành công, tận tâm nên khác biệt